Postadres:
EHBO-Rijswijk e.o.
Achthondstraat 2                                                  
4021 BA  MAURIK

Verenigingsgebouw:
Hoekenburg Rijswijk
Korte Bosstraat 16
4023 AV RIJSWIJK GLD

Voorzitter: Mechelien Buis 06- 274 55 252
Secretaris: Ivo van Tuil  06- 28 740 659
Penningmeester: Lida den Ambtman-Verwey, 06- 411 90 741

Voor informatie over opleidingen, EHBO Evenementen e.d. neemt u contact op met één van onze bestuursleden, of stuurt U een email aan Info@ehbo-rijswijk.nl